درایو سرور

SSD سرور HPE 1.92TB SATA 6G MU SFF SC Multi-Vendor

هارد سرور HP 1.2TB SAS 12G 10K SFF

هارد سرور HP 1.2TB SAS 6G 10K SFF

هارد سرور HP 10TB SATA 6G 7.2K LFF

هارد سرور HP 146GB SAS 6G 10K SFF

هارد سرور HP 146GB SAS 6G 15K SFF

هارد سرور HP 1TB SATA 6G 7.2K LFF

هارد سرور HP 2.4TB SAS 12G 10K SFF

هارد سرور HP 2TB SATA 6G 7.2K LFF

هارد سرور HP 300GB SAS 12G 10K SFF

هارد سرور HP 300GB SAS 12G 15K SFF

هارد سرور HP 300GB SAS 6G 10K SFF