درایو SSD

SSD سرور HPE 1.92TB SATA 6G MU SFF SC Multi-Vendor

هارد سرور HP 480GB 6G SATA SSD

هارد سرور HPE 1.6TB NVMe Gen3 Mixed Use SFF

هارد سرور HPE 1.92TB SAS 12G RI SFF SSD

هارد سرور HPE 1.92TB SATA 6G MU SFF SC Multi-Vendor SSD

هارد سرور HPE 400GB SAS 12G Mixed Use SFF

هارد سرور HPE 480GB SATA 6G MU SFF SC Multi-Vendor SSD

هارد سرور HPE 800GB SAS 12G Mixed Use SFF SC SSD

هارد سرور HPE 960GB SAS 12G Mixed Use SFF SSD

هارد سرور Intel SSD DC S3500 240GB

هارد سرور Samsung 1.92TB PM1643 SAS SSD

هارد سرور Samsung 1TB 870 Evo SSD